Thông báo điều chỉnh giá bán căn hộ chung cư dự án VINA2 Panorama tại KĐT Nhơn Đông, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

Thông báo điều chỉnh giá bán căn hộ chung cư dự án VINA2 Panorama tại KĐT Nhơn Đông, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

10:34 - 24/08/2022

Thông báo điều chỉnh giá bán căn hộ chung cư dự án VINA2 Panorama tại KĐT Nhơn Đông, Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định